Fortsättning - Fyra figurer. The four figures - continuing.

 Transportservice hjälpte mig att flytta dessa figurer från stenbrottet till min arbetsplats.
  We moved the four figures from the quarry to my studio where I shall finish them by hand.




 De blev rätt så höga och står ändå upphöjda för att inte behöva krypa vid marken, ... så det blir en del klättring för att komma åt där uppe. 
Fortsättning efter semestern. 
They are rather high, so it was a lot of climbing to be able to work on the top of each of the figures. To be continued after the holidays.


Förberedelserna för en stadig grund är i full gång. Man måste påla för att marken är ostadig i närheten av en å. 
Meanwhile .... a construction firm prepares the ground for this sculpture (of four figures). The yellow machine shoots concrete columns down in the soil because the place is near to a river and it is soft and muddy.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar