FISK The Fish

Ännu en Fisk är på väg ut i världen. Röd bohus granit.
En bra början för att komma igång efter sommaren.  
One more Fish is travelling out in the world. 
It is a good start after the summer. Red Bohus granite.
Dalsi ryba jede do sveta. Cervená Zula Bohus.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar