YTTERBY

Artistic decorations in the courtyard to the newly built ecolabelled apartment building in Ytterby.
The artpiece is called "Chessboard" and consists of five stone figures and stone construction with black and white paving stones. Production of these figures can be seen in the blog archive in the months of June and October 2012.


Konstnärlig utsmyckning på innergården till nybyggda SVANENmärkta hyreshus i Ytterby.
Verkets namn är "Schackbräde" och består av fem stenfigurer och av stensättningen med svarta och vita gatstenar. Tillverkningen av dessa figurer kan ses i bloggarkivet i månaderna juni och oktober 2012.

Umělecká výzdoba na nádvoří nově postaveného, ekologického, činžovního domu v Ytterby. Název díla je "Šachovnice" a skládá se z pěti kamenných figur a z kamenného vydláždě černými a bílými dlažebními kostkami. Výrobu těchto kamenných figur můžete vidět v archivu tohoto blogu v měsících červnu a říjnu 2012.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar